Unesco-Japan-ESD

Unesco har med stöd av Japan inrättat ett pris för utbildning för hållbar utveckling. Priset är tänkt att uppmärksamma individer, institutioner, organisationer eller andra som på olika sätt har engagerat sig i arbetet för utbildning för hållbar utveckling. Tre priser på 50 000 US dollar vardera delas ut årligen sedan 2015.

Sverige har beslutat att 2018 nominera projektet Re-Solve ESD Scaling som drivs av SWEDESD (Swedish International Center for Education for Sustainable Development) vid Uppsala universitet.

Re-Solve ESD Scaling syftar till att öka spridningen av goda exempel som bidrar till att stärka utbildning för hållbar utveckling. I FN:s globala handlingsprogram för utbildning för hållbar utveckling pekades detta ut som en avgörande utmaning för att utveckla det globala arbetet med utbildning för hållbar utveckling. Genom en serie arbetsgrupper och arbetsmöten skapas i projektet möjlighet för spridning av goda exempel, bland annat genom att utveckla begrepp och strukturer för kunskapsspridning samt praktiska tillvägagångssätt i en särskild handbok inom ämnet. Projektet är i dag aktivt i Sverige, Finland, Polen, Sydafrika och Vietnam i 15 olika landprojekt.

Läs mer om priset här.
Läs mer om Re-Solve ESD Scaling här.