Världsarvet Laponia © Vincent Ko Hon Chiu / Unesco
Världsarvet Laponia © Vincent Ko Hon Chiu / Unesco

I en debattartikelserie som går i lokala dagstidningar runt om i landet skriver tio av Unescos svenska världsarv (tillsammans med bland annat Svenska Unescorådets generalsekreterare och riksantikvarien vid Riksantikvarieämbetet) om att världsarv ska i ett polariserat samhälle vara något som förenar oss – inte något som skiljer oss åt.

”Unescos femton svenska världsarv ingår i ett unikt globalt nätverk med stora kultur- och natur­värden. Dessa ska bevaras för hela mänskligheten och för framtida generationer. Tillsammans har vi ett ansvar att ta tillvara, bevara och utveckla dem. Även om världs­arven ofta utgör en resurs för ekonomisk utveckling, inte minst genom besöksnäringen, får de inte reduceras till enbart bilder i turistbyråernas broschyrer.”

Tidigare har en nationell debattartikel publicerats i Upsala Nya tidning. Den kan ni läsa här.

Blekinge Läns Tidning: Världsarven en unik brobyggare 1/11

Bohuslänningen: Världsarven är unika brobyggare 25/10

Dala-demokraten: Världsarven bygger broar mellan människor 25/10

Dalarnas tidningar: Världsarven – unika brobyggare 25/10

Gotlands Allehanda: Världsarven – unika brobyggare 25/10

Hallands Nyheter: Världsarven – unika brobyggare 25/10

Hallandsposten: Världsarven som unika brobyggare 25/10

Norrbottens-kuriren: Världsarven – unika brobyggare 25/10

Norrländska Socialdemokraten: Världsarven brobyggare i ett polariserat samhälle 19/10

Örnsköldsviks Allehanda: Höga Kusten/Kvarkens skärgård – ett av över tusen världsarv som bevaras för mänskligheten och kommande generationer 25/10