Världsbokdagen.bild

Den 23 april arrangeras aktiviteter världen över för att fira Världsbok- och upphovsrättsdagen, som är ett tillfälle att hylla böcker och författare och att sprida glädje kring litteratur och läsning. I år firas dessutom att det är 450 år sedan den store barden William Shakespeare föddes.

I många länder är böcker, tidningar och affischer sällsynta och för en del barn är det bara i klassrummet de kommer i kontakt med böcker och texter. Idag är 123 miljoner ungdomar mellan 15-24 år analfabeter, och av dessa är två tredjedelar flickor. För att engagera barn har Unesco arrangerat en teckningstävling för årets Värdsbok- och upphovsrättsdagen. Läs mer om hur man kan delta i tävlingen på Unescos hemsida.

WBD.girl

Med anledning av Världsbok- och upphovsrättsdagen har Unescos generaldirektör Irina Bokova sagt:

”Det skrivna ordets historia är mänsklighetens historia. Den kraft böcker har för att främja individens utveckling och skapa sociala förändringar är utan konkurrens. Böcker är på samma gång intima och djupt sociala och kan lägga grunden till långtgående former av dialog mellan individer, inom samhällen och över tid.

Malala Yousafzai, den pakistanska flickan som blev skjuten av talibanerna för att hon gick i skolan sa i sitt tal till FN: ”Låt oss ta upp våra böcker och pennor. De är våra mest kraftfulla vapen”.

På Världsbok- och upphovsrättsdagen inbjuder Unesco alla kvinnor och män att samlas kring böcker, och dem som skriver och producerar böcker. Det är en dag då vi kan fira böcker som verktyg för människans kreativitet och människans önskan att dela idéer och kunskap, att inspirera till förståelse och tolerans.

Böcker förändras med förändringarna i samhället, som framväxten av nya digitala informationsbärare och övergången till ”Open Access” (öppen tillgång till vetenskaplig information) för att dela kunskap. Dessa förändringar betyder ökad osäkerhet men också nya möjligheter – som nya sätt att bedriva förlagsverksamhet. Förändringarna ställer skarpa frågor som vad som är en bok och vad det betyder att vara författare i den digitala eran. Unesco deltar i debatten om böckers digitalisering och om författarnas rättigheter.

Genom att stödja upphovsrätten stödjer Unesco kreativitet, mångfald och jämlik tillgång till kunskap. Vi arbetar brett: från nätverket av städer som varit World Book Capital till att stödja läskunnighet, arbete för lärande med IT-stöd och ”Open Access” till vetenskapliga information och utbildningsmaterial. Ett exempel är samarbetet med Nokia och Worldreader där Unesco använder mobilteknologi för att stödja läskunnighetsarbetet. Boken  ”Reading in the Mobile Era” publiceras den 23 april.

I samma anda har Port Harcourt i Nigeria utsetts till 2014 års ”World Book Capital” för högkvalitativa program med särskilt fokus på ungdom som de driver och den effekt de kommer att få på Nigerias bokkultur, läsning, skrivning och publicering och för att öka läskunnigheten. Detta initiativ startar på Världsbokdagen och stöds av Unesco och förläggarnas internationella organisation International Publishers Association, bokhandelns internationella organisation International Boksellers Federation och IFLA the International Federation of Library Associations and institutions.

I allt detta är vårt mål tydligt: att uppmuntra författare och artister och att försäkra oss om att fler kvinnor och män drar fördel av läskunnighet och läsning i lättillgängliga format – för böcker är våra starkaste medel för att utrota fattigdom och för att bygga fred”.

Irina Bokova, Unescos generaldirektör

På Unescos hemsida kan man dela information om arrangemang på Världsbok- och upphovsrättsdagen. Läs mer här!