f203d630ce0c3265f9c9461092194e6b_L

Hanaholmens kulturcentrum för Sverige och Finland

Genom historien har den Ryska och den nordiska utvecklingen varit tätt sammanvävda och relationen mellan de båda har haft en viktig inverkan på både de nordiska länderna såväl som på Ryssland. Relationen var och är fortfarande avgörande för båda parter. I en snabbt föränderlig värld behöver både de nordiska länderna men även Ryssland vara medvetna om dess positioner. Att vidare utveckla relationerna med våra grannländer är ett viktigt steg i den processen.

Under 2015-2016 anordnas därför ett antal seminarier för att uppmärksamma olika aspekter av dåtida och nutida relationer mellan norden och Ryssland. I mitten på september var det dags för det första av dem, nämligen Hanaholmen i Finland att stå värd för avsnittet som gällde kultur och kommunikation. Ett flertal talare var inbjudna, däribland forskaren Lena Jonson från Utrikespolitiska institutet.

 

Nyfiken på utfallet av seminariet i Finland? Klicka här >