I morgon, fredagen den 2 december, fyller den svenska tryckfrihetsförordningen 250 år. Att bevara och stärka yttrandefriheten är lika angeläget i dag som det var när lagen undertecknades. En ny rapport från Unescos generaldirektör Irina Bokova visar att 827 journalistmord har rapporterats till FN-organet det senaste årtiondet. I de siffrorna är inte det ständiga hat, trakasserier, hot om våld, kidnappningar och tortyr som många journalister möter dagligen inräknat.

Det är nästan uteslutande manliga journalister som mördas visar rapporten, och de allra flesta jobbar med tryckta medier. Kvinnliga journalister är däremot mer utsatta för hat och hot än sina manliga kollegor och de angrips för att de just är kvinnor. I Sverige utsattses till exempel en fjärdedel av alla kvinnliga journalister under 2015 för sexistiskt näthat.

– Situationen är ohållbar. Att bli trakasserad i sin yrkesutövning är oacceptabelt var i världen det än sker. Konsekvenserna blir förödande för pressfriheten: en värld där vi tillåter hot och våld mot journalister är en värld där pressfriheten aldrig riktigt kan fungera. Hur många kommer våga höja rösten om det görs med livet som insats? säger Svenska Unescorådets generalsekreterare Mats Djurberg.

På Tryckfrihetsförordningens 250-årsdag anordnar Svenska Unescorådet, Medieinstitutet Fojo, Utrikesdepartementet och Svenska Institutet ett seminarium där ett tiotal av världens främsta kvinnliga journalister och skribenter delar med sig av sina erfarenheter av hat och hot. Syftet är att lyfta fram de, världen över, som inte låter sig tystas. Läs mer om seminariet här.

Siffror från Unescos generaldirektörs rapport

Under åren 2014-2015 dödades flest journalister (78) i Arabvärlden.
92 % av de journalister som mördats var män.
90 % av de journalister som mördades 2014-2015 var lokala reportrar.
Majoriteten av de journalister som dödades 2014-2015 jobbade för tv-kanaler, alla andra år har majoriteten arbetat för tryckta medier.

Läs hela rapporten här.

Grafik som visar hur straffrihet för brott mot journalister påverkar samhället
Grafik som visar hur straffrihet för brott mot journalister påverkar samhället. Klicka på bilden för att komma till broschyren från Unesco som den är hämtad från. © Unesco


Vill du veta mer om hat och hot mot journalister?

» Mats Djurbergs krönika med anledning av att det är 10 år sedan mordet på journalisten Ana Politkovskaya. Publicerad på Sveriges radios Medieormen den 7 oktober.

» Seminarium med titeln Europa och det fria ordet. Medverkade gjorde bland annat utrikesminister Margot Wallström och kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke. Sändes i P1 den 3 oktober.