Nu kan man att nominera pristagare till Svenska Unescopriset 2017. Vi har gjort en intervju med pristagaren för 2016 – som också blev den första pristagaren någonsin – Meg Nömgård, verksamhetsledare för Sagobygden, Berättarnätet Kronoberg.
Berättarnätet Kronoberg är en ackrediterad NGO (Non-governmental organization) att arbeta med konventionen om det immateriella kulturarvet samt är rådgivande åt Unesco.

Meg Nömgård. Foto: Martina Wärenfeldt
Meg Nömgård. Foto: Martina Wärenfeldt

Vad har hänt sedan prisutdelningen?

– Massor! Det har varit väldigt intensivt. Vår verksamhet på Sagobygden har växt väldigt mycket de senaste åren och det har lett till att Region Kronoberg och Ljungby kommun som vi tillhör och får mycket stöd från har nu beställt en utredning kring oss för att se hur vi ska kunna bygga vidare på vår verksamhet och fortsätta utvecklas. Jag har också varit med och startat upp ett nordiskt nätverk för NGO:er och varit på ett antal nationella och även internationella besök och berättat om hur vi arbetar, vi har också haft studiebesök hos oss. Vi har fått många nya uppdrag.

Har priset påverkat ditt arbete?

– Absolut. Vi har fått mer uppmärksamhet och priset visar att vår verksamhet även är av nationellt intresse. Det känns som blicken har höjts och vi har hamnat mer i ett nationellt och internationellt sammanhang. Priset har också öppnat nya dörrar för mig och gett mig kontakter som jag kanske aldrig hade mött annars. När jag är ute och pratar får jag många frågor om priset och om Unesco och ofta presenteras jag som just mottagare av Unescopriset. Det har i sin tur gjort att jag oftare än innan pratar om Unesco, till exempel talade jag nyss inför räddningstjänsten och då kom Unesco upp. Eftersom jag ofta får frågor om Unesco har jag fått sätta mig mer in i hur man arbetar och fått ett större perspektiv på Unesco.

Vad händer framöver?

– I priset ingick en resa för att delta vid en Unesco-konferens och jag ska åka till Etiopien och Addis Abeba för att delta i konventionens kommittémöte (Unescos Intergovernmental Commitee for SAfeguarding of the Intagible Cultural Heritage). I samband med mötet hålls speciella NGO-möten där världens ackrediterade NGO:er möts. Det känns väldigt spännande och värdefullt. Vi, tillsammans med Region Kronoberg, har också skickat ett brev till Jan Eliasson för att visa honom hur man arbetar med Unesco-frågor på den lokala och regionala nivån och vad en konvention kan betyda i praktiken. Vi har inte fått något svar än men hoppas att han kan komma.

Vad har nästa års pristagare att se fram emot?

– Eftersom priset inte förpliktigar något tror jag att man kan göra det lite till det man vill. Har man ambitioner har man stora möjligheter att få det att utvecklas på ett positivt sätt, men det är upp till en själv. Jag tror att man som pristagare får vara beredd på att det kommer komma många frågor om Unesco. Det är ett hedersamt pris med väldigt positiv klang!

Läs mer om Svenska Unescopriset och hur du nominerar din kandidat här.

Logo Svenska Unescopriset Twitter