Vartannat år möts 3000 människor från Unescos 193 medlemsländer under två veckor för att prata om aktuella frågor på Unescos generalkonferens. Nu är det snart dags igen och vi passade på att träffa Anna Brandt, Sveriges ambassadör till Unesco, för att prata om vad som är på gång.

Det här blir din första generalkonferens, hur känns det?

Det känns spännande och intressant. Det har varit mycket förberedelser och nu ser jag fram emot att det ska komma igång! Vi har haft många möten här i Paris med olika länder för att förklara Sveriges position i flera frågor och jag har till exempel precis avslutat en lunch med representanter från flera afrikanska länder.

Det är glädjande och värdefullt att utbildningsminister Anna Ekström kommer att leda den svenska delegationen till generalkonferensen och att hon ska träffa generaldirektör Audrey Azoulay. Det kommer att ha stor betydelse för arbetet framöver att vi får politisk uppbackning i de frågor som Sverige driver.

Varför är Unescos generalkonferens så viktig?

Generalkonferensen är en möjlighet för alla Unescos medlemsländer att träffas och diskutera Unesco. Ministrar och nationella experter finns på plats för att ge vägledning till Unesco om hur man ska utveckla arbetet vidare. Generalkonferensen är viktig för medlemsländernas engagemang men också för att involvera olika aktörer, framför allt från civilsamhället, som bidrar till Unescos arbete.

Vad har hänt inom Unesco sedan generalkonferensen 2017?

Mycket har hänt – framför allt har Unesco fått en ny generaldirektör i Audrey Azoulay och det här är hennes första generalkonferens. Det blir hennes första tillfälle att träffa medlemsländerna och redovisa hur hon har arbetat och höra deras synpunkter.

USA och Israel lämnade Unesco vid årsskiftet 2017–2018. USA var en viktig partner för Sverige i arbetet med att främja mänskliga rättigheter och jämställdhet, så vi har förlorat en allierad röst. USA har lämnat ett vacuum bakom sig som fylls av andra länder som inte alltid delar vår värdegrund. Budgetmässigt kom dock den stora förändringen redan när USA slutade att betala sin medlemsavgift 2011.

Generellt ser jag ett stort och starkt stöd från de 193 medlemsländer som är kvar och det finns inga tecken på att de övriga länderna överväger att följa i USA:s fotspår. Tvärtom, finns det nu en större samsyn kring och stöd för Unescos roll i det multilaterala systemet.

Unesco spelar en viktig roll i genomförande av Agenda 2030, både vad gäller normativa frågor och riktade insatser tex vad gäller målen för utbildning och rätten till information för alla. Det gör att Unescos roll i den globala politiken blir tydligare och mer framträdande. Unesco har också blivit stärkt av en oberoende utvärdering som gjordes tidigare i år som visade att organisationen är värdefull för medlemsländerna, har en bred expertis och relevans inom global politik.

Vilka frågor kommer Sverige att driva på generalkonferensen?

Sverige driver aktivt på för att stärka Unesco genom flera olika reformer, inklusive att organisationen ska ha ett större fokus i sitt arbete. En viktig fråga är att vi har föreslagit att Unesco ska ändra sina stadgar så att det blir kännbart om medlemsländer släpar efter med sina medlemsavgifter, vilket så klart skulle förbättra Unescos finansiering.

Det är oerhört viktigt för Sverige att allt Unescos arbete genomsyras av jämställdhet och respekt för allas lika värde. Det kommer vi att driva både på generalkonferensen och också framöver i arbetet med att ta fram Unescos nya fler-åriga strategi.

Media och kommunikation fortsätter att vara ett viktigt område, inte minst eftersom jag är ordförande i Unescos kommitté för det internationella programmet för medieutveckling (IPDC). Här prioriterar vi främst yttrandefrihet och journalisters säkerhet.