Karin Linder är generalsekreterare för Svensk biblioteksförening och delegat i svenska delegationen till Unescos generalkonferens 2019. I år är civilsamhällesorganisationer medbjudna i delegationen och vi ville veta mer om hennes och Svensk biblioteksförenings prioriteringar och förväntningar på generalkonferensen. 

Du är en del av Sveriges delegation till Unescos generalkonferens, hur kommer det sig? Är några särskilda frågor du är särskilt intresserad av och kommer prioritera?
Den här gången är civilsamhället inbjudet att delta i den svenska delegationen och Svensk biblioteksförening fick en inbjudan. Svensk biblioteksförening arbetar för starkare bibliotek och bibliotekens uppdrag baseras på grundlagsskyddade rättigheter som yttrandefrihet, allas rätt till information, jämlikhet och lika villkor. Det är därför självklart för Svensk biblioteksförening att arbeta för att Unescos roll och arbete stärks. Jag kommer att delta i kommissionen för kommunikation och information och ska fokusera på frågor som yttrandefrihet och medie- och informationskunnighet.

Svensk biblioteksförening är, precis som Svenska Unescorådet, delaktiga i arbetet kring medie- och informationskunnighet, vill du berätta lite om hur ni arbetar med de frågorna?
Vi har precis avslutat ett fyra-årigt arbete med att lyfta frågan kring medie- oh informationskunnighet. Under de här fyra åren har vi bland annat arbetat för att visa vikten av att Sveriges alla elever har tillgång till ett skolbibliotek med en utbildad specialist i medie- och informationskunnighet – skolbibliotekarier, vi har givit ut två rapporter, nu senast var vi partners med Bokmässan som hade medie- och informationskunnighet som tema där vi bland annat genomförde kompetenshöjande workshops, seminarier och delade ut pris till Årets skolbibliotek. Vi arbetar aktivt med att sprida kunskapen om vad medie- och informationskunnighet är och innebär för alla åldrar.

På vilket sätt är Unesco en viktig plattform för Biblioteksföreningen?
Unesco är en otroligt viktig plattform eftersom det är mänskliga rättighets-frågor som behandlas internationellt. Mänskliga rättigheter är en grund för biblioteksväsendet och internationellt arbete stärker och stöttar nationellt.