Åke Bjerstedts bibliografi “Education towards a culture of peace – a select bibliography focusing on the last 25 years” är utgiven av Malmö högskola och distribueras av: “School of Education”, 205 06 Malmö. Telefon: 040 – 6657000.