Nyhet-levande-traditioner

Immateriella kulturarv är sådant som inte fysiskt går att ta på, såsom speciella kunskaper och traditioner som fortfarande överförs mellan människor. Sånger, berättelser, tillagning av en måltid är exempel på ett sådant kulturarv.

Idag lanserar Institutet för språk och folkminnen en förteckning över levande traditioner. Där kan du ta del av exempel och lämna förslag på immateriella kulturarv som du tycker är särskilt värdefulla!

Läs mer om nyheten och lämna dina egna förslag här >