Plats: Älvsjömässan, Stora scenen

Tid: 17 februari, 11:30-12:00

Svenska Unescorådet kommer i samarbete med Riksantikvarieämbetet informera på Antikmässan om illegal import och export av kulturföremål. Svenska Unescorådets Mats Djurberg och Emma Jansson samtalar med Magnus Olofsson och Maria Adolfsson från Riksantikvarieämbetet.

I krig blir kulturarv ofta måltavlor för attacker, eftersom de utgör viktiga symboler för människors identitet och historia. Vidare finns det belägg för att kulturarv plundras på föremål som säljs vidare för att finansiera terrorism. Unescos världsarv i Syrien och Irak har under 2016 blivit utsatta för både förstörelse och plundring i krigets fotspår. Under den senaste tiden har Unesco rapporterat om den omfattande förstörelsen av världsarv i Aleppo, där upp till 60 procent av de historiska stadsdelarna har blivit förstörda. Den 20 januari rapporterades även om ytterligare förstörelse av Palmyra.

Vår medverkan på Antikmässan görs inom ramen för Unescos kampanj #Unite4heritage, som syftar både till att bevara kulturarv och lyfta fram deras betydelse för mänskligheten. Mer information om kulturarvsförstörelsen kan du läsa här.

Poster över Antikmässan
© Unesco