Med anledning av pressfrihetsdagen bjöd Svenska Unescorådet den 29 april in till ett samtal om pressfrihetens förutsättningar och utmaningar. FN-organet Unesco sammanställer på regelbunden basis globala och regionala trender om yttrandefrihet och medieutveckling i rapporten World Trends in Freedom of Expression and Media Development. Med detta som utgångspunkt samtalade deltagarna om konstruktiva vägar och goda exempel för att främja press- och yttrandefrihet, dels nationellt men också hur Sverige kan agera för detta i internationella fora. Vad är olika aktörers ansvar och möjligheter att bidra till att främja pressfriheten och hur ser en god samverkan ut?

I samtalet som modererades av Jesper Bengtsson, chef för tankesmedjan Tiden, deltog Alice Bah Kuhnke, kultur- och demokratiminister, Jonas Nordling, ordförande för Journalistförbundet, Madeleine Opira, Chef & Grundare A Million Minds och Jonathan Lundqvist, ordförande för Reportrar utan gränser. Alice Bah Kuhnke inledde med ett anförande där hon pekade på Unescos ledande roll i den övergripande samordningen av FN: s handlingsplan för journalisters säkerhet. Hon betonade särskilt frågan om straffrihet och underströk den vikt som regeringen lägger vid att stötta detta arbete. Hon belyste också den medieutredning som regeringen tillsatt med syfte att analysera behovet av nya mediepolitiska insatser när presstödet i dess nuvarande form upphör.

DSC_2001

Panelsamtalet som följde rörde sig över ett brett spektrum av perspektiv på press- och yttrandefrihet. Deltagarna diskuterade bland annat utmaningen i att hålla fast vid det som fungerar bra, samtidigt som man arbetar för att ge en röst åt de som inte har möjlighet att göra sig hörda. Madeleine Opira pekade på vikten av jämlikhet för att alla ska få samma möjligheter att vara delaktiga, och menade att grunden till detta bör läggas redan i skolan. Hon understök även vikten av tillgång till information och att denna är ojämn mellan t.ex. innerstad och förorten .Jonas Nordling tog upp frågan om att allt fler medlemmar uppger att de undviker att skriva om frågor på grund av hot. Men han underströk också vikten av att vi kan lära kommande generationer att skilja på opinions- och nyhetsjournalistik och flera talare berörde även indirekt vikten av medie- och informationskunnighet och den kritiskt tänkande. Bah Kuhnke menade att mer information leder inte till ökad demokrati, utan man måste värna granskning och den redaktionella processen. Jonathan Lundqvist påpekade att en av grundförutsättningarna för yttrandefriheten är respekten för andra människors yttrandefrihet. Han menade även att det inte är journalistikens kris vi står inför utan snarare den befintliga journalistiska affärsmodellens kris.

DSC_2041

Flera paralleller drogs mellan utarmningen av lokalpress och motsvarande utarmning vad gäller utrikesjournalistiken. David Isaksson lyfte erfarenheter från Blank Spot Project och pekade på det stora intresset som crowd sourcing initiativet visat på för kvalitetsjournalistik. Det är ju en helt annan affärsmodell som därmed prövats och panelen konstaterade att det ställs helt nya krav på att kombinera kvalitetsjournalistik och nytt marknadstänk idag.

Isaksson relaterade också till att förutsättningarna för att utöva sitt yrke som utrikesreporter har förändrats mycket om man t.ex. jämför 1980-talet  med situationen idag. Nu är journalister i mycket högre grad en måltavla.

DSC_2074

Kristin Olson från Sida berättade hur Sida aktivt arbetar för pressfrihet, genom medie- och yttrandefrihetsstöd. Unescos handlingsplan för journalisters säkerhet lyftes särskilt som ett bra exempel på vad man kan göra konkret genom FN. När enskilda medieföretag inte själva kan stå för risken, så behövs en relevant plattform med olika aktörer som i bästa fall är oberoende från staten. Detta prövas på olika håll i flera pilotländer. Hon underströk även att medier och journalistik inte fungerar som den vanliga ekonomiska marknaden då det inte främst är en produkt utan en byggsten av demokratin. Konkret stödjer även Sida finaniseringen av lån till mediehus där man kan få en social ränta som är mer förmånlig om man levererar kvalitativ journalistik.

DSC_2095

Kultur- och demokratiministern anser sig ha en roll att bidra till att förändra det allt hårdare kilmatet både på nationell nivå och globalt genom exempelvis Unesco, Hon betonade slutligen vikten av ett Sverige som håller ihop. Och för det är samarbete centralt.

Här hittar du rapporten World Trends in Freedom of Expression and Media Development

Här kan du läsa mer om Unescos firande av World Press Freedom Day och här kan du följa firandet av Pressfrihetsdagen i Riga.