Språk möjliggör dialog och ömsesidig förståelse. Idag den 18 december 2012 firas den första Internationella dagen för arabiska språket. Arabiskan talas av 422 miljoner människor och har haft stor betydelse i historien.

Unescos generaldirektör Irina Bokova poängterar att språk bidrar till skönheten i världen. ”Språk är inte bara ett kommunikationsverktyg, de bär på värderingar och identiteter. Språklig diversitet vidgar våra vyer och bidrar till dialog över kulturer och religioner, baserat på ömsesidig förståelse.”

Irina Bokova sa i sitt uttalande att den ”Internationella dagen för arabiska språket är ett tillfälle för oss att fira språket i 22 av Unescos medlemsländer, ett språk som talas av 422 miljoner människor i världen och används av mer än 1,5 miljarder muslimer. Dagen är också en hyllning av de arabiska författare, forskare och konstnärer och deras stora bidrag till mänskligheten och kulturen genom historien.”

Foto: © Unesco

”I pluralistiska samhällen ger varje språk en nyckel till kommunikation för att lättare leva tillsammans, bygga solidaritet och hjälpa varandra att bli hörda. Flerspråkighet kan föra folk och kulturer närmare varandra och främja förståelse. Ju mer kulturer möts, desto mer angeläget blir det – särskilt för unga – att behärska flera språk och lära sig de värderingar och synsätt de förmedlar, för att vidga vyerna och möjliggöra dialog och samarbete. Detta är andan bland annat i Unescos allmänna förklaring om kulturell mångfald.”

”Idag för nästan 40 år sedan, den 18 december 1973, inkluderade FN: s generalförsamling arabiska bland sina officiella språk och arbetsspråk. Genom internationella dagen för arabiska språket den 18 december 2012 firar vi kraften i det arabiska språket för att förena oss kring gemensamma värderingar, stärka gemensamma idéer och ambitioner för fred och hållbar utveckling.”

» Läs Irina Bokovas uttalande.

» Läs mer om Internationella dagen för arabiska språket.