Foto:©Unesco/Ayeshariz Vikhi

Den 10 december är det den internationella dagen för mänskliga rättigheter, och vid Unesco högtidlighölls dagen genom ett högnivåmöte för att stödja flickors rätt till utbildning. ”Stå upp för Malala – Stå upp för flickors rätt till utbildning!” – så löd den uppmaning som Unesco tillsammans med Pakistans president, Frankrikes premiärminister, Gordon Brown, FN:s särskilda sändebud för utbildning och ministrar från olika delar av världen slöt upp bakom.

Flickor utgör majoriteten av de 61 miljoner barn som inte går i skola. Två tredjedelar av världens 775 miljoner icke läs- och skrivkunniga är kvinnor. Genom Millenniemålen, Utbildning för alla, och Ban Ki-moons nyligen lanserade initiativ Education First arbetar världens länder för att alla barn år 2015 ska få gå i grundskola. Men det finns också enskilda individer som kämpar för sin egen, och sina medmänniskors, rätt till utbildning. En av dem är Malala Yousafazi, den 15-åriga pakistanska flicka som nyligen utsattes för ett mordförsök på grund av sina beslutsamma insatser för att försvara flickors rätt till utbildning i sitt hemland efter att talibanerna förbjudit flickor att gå i skolan.

Unescos generaldirektör, Irina Bokova, menade att Malalas mod inspirerade, och stärkte, alla som arbetar med flickor och pojkars lika rätt till utbildning. I en hälsning från sjukhuset förklarade Malala att ”ju förr alla barn går i skolan, desto snabbare kommer jag att tillfriskna”. Pakistans president, Asif Ali Zardari, framhöll FN:s centrala roll för att överkomma utmaningar och nå utbildningsmålen. Frankrikes premiärminister, Jean-Marc Ayrault, uttryckte fortsatt starkt stöd för arbetet med att nå de uppsatta målen. I ett videomeddelande framförde Ban Ki-moon sin syn på Malala som en förebild för en hel värld, men underströk samtidigt att det inte bör vara en handling av tapperhet för flickor att gå till skolan. Gordon Brown, FN:s särskilda sändebud för utbildning, och Michelle Bachelet, chef för UN Women, menade att vad vi behövde nu var inte fler argument, utan handlingskraft.

Statssekreterare Maria Arnholm deltog i en paneldebatt tillsammans med bl.a. ministrar från Afghanistan, Saudiarabien, Pakistan och Indonesien. Arnholm betonade utbildningens betydelse för att uppnå jämställdhet mellan kvinnor och män.

Läs mer om högnivåmötet och Unescos arbete för flickors rätt till utbildning.