WTR bild

Svenska Unescorådet bjuder i samarbete med FN-organet Unesco in till den globala lanseringen av ”World Trends in Freedom of Expression and Media Development” i Stockholm. Rapporten är en banbrytande studie som visar på de senaste trenderna i mediefrihet, pluralism, medias självständighet och journalisters säkerhet i ett globalt perspektiv.

Talare är bland andra Unescos generaldirektör Irina Bokova och demokrati- och EU-minister Birgitta Ohlsson. Se fullständigt program nedan. Konferensspråket är engelska.

Programme World Trends Report

Tid: 25 mars 16.00-17.30

Plats: Utrikesdepartementets pressrum, Fredsgatan 6, Stockholm

Obligatorisk anmälan: till infounesco@regeringskansliet.se senast den 24 mars. Antalet platser är begränsat. Uppge fullständigt namn och organisation. Vänligen medtag legitimation.

Välkomna!