EPSON scanner image
Frimärken från Posten. © Posten

Tack för gott samarbete 2013!

Bilden föreställer Stockholms stads byggnadsritningar som fördes in på Unescos internationella register över Världsminnen 2011. Ritningarna visar nästan samtliga hus som byggts eller byggts om i Stockholm 1713 – 1978, och frimärkena kom ut 2013. Unescos Världsminnesprogram – Memory of the World – arbetar för att bevara och tillgängliggöra tryckta och digitala dokument, samlingar etc. genom bland annat globalt expertsamarbete.