Foto: © UNESCO
Foto: © UNESCO

Unescos generaldirektör Irina Bokova uttryckte sin oro för det upptrappade våldet i den pågående konflikten i Sydsudan. “Jag beklagar den tragiska förlusten av liv och de eskalerande spänningarna mellan samhällen.” Alla parter i konflikten uppmanas att respektera landets kulturella mångfald. ”Kulturell mångfald är en moralisk nödvändighet, oskiljaktigt från respekten för mänskliga rättigheter. Fred kräver åtagande till dialog, som den enda möjliga vägen för att främja ömsesidig förståelse mellan människor och samhällen” underströk Irina Bokova.

Det är viktigt att skolor och andra utbildningsinstitutioner skyddas eftersom de spelar en avgörande roll för att bygga fred mellan människor och för hållbar utveckling. Generaldirektören underströk vidare betydelsen av ungdomar som aktörer för positiva förändringar inom sina samhällen. Bokova uppmanade Sydsudans unga att se framåt, mot utvecklingen av en enad nation där politiska olikheter löses med fredliga metoder. Unesco önskar Sydsudan och dess befolkning ett nytt år präglat av tolerans, dialog och fredlig utveckling.

Läs mer här