En fridful julhelg och ett gott nytt 2013 önskar Svenska Unescorådet!

Foto: Världsarvet Örlogsstaden Karlskrona, fotograf Joakim Johansson