Unesco och Europeiska kommissionen har ingått ett avtal om att fortsätta det gemensamma arbetet för att stärka pressetiken i sydöstra Europa.

Undertecknandet markerar starten på ett nytt tre-årigt projekt för att främja utvecklingen av professionella självregleringsmekanismer för media och stödja press- och informationsfriheten. Kommissionen bidrar med € 500.000 till projektet.

Yttrandefrihet är en strategisk prioritering för både Unesco och EU; något som också befästes i det samförståndsavtal som de båda organisationerna undertecknade i oktober 2012.

» Läs mer.