Flygbild över Biosfärområdet Älvlandskapet nedre Dalälven.

På Biosfärdagen 2 juni bjuder vi in till frukostseminarium för att diskutera hur Unescos biosfärområden bidrar till att uppnå de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030.

 

Seminariet baseras på Naturvårdsverkets rapport om Unescos biosfärområden i Sverige och deras bidrag till de globala hållbarhetsmålen. Det blir också tillfälle för diskussion om åtgärder för att stärka Unescos biosfärområden i Sverige. I seminariet deltar Mats Djurberg, generalsekreterare för Svenska Unescorådet, Johanna Mac Taggart, Nationell koordinator för Unescos biosfärprogram i Sverige, Lisen Schultz, Forskare, Stockholm Resilience Centre och författare av Naturvårdsverkets rapport samt Markus Larsson, Programchef för Klimat och miljö, tankesmedjan Fores.

Läs mer om Unescos biosfärområden


Tid och plats:

Fredagen den 2 juni klockan 9:00 – 10:30

Svenska Unescorådet, Tegelbacken 2, Stockholm (mitt emot Sheraton)

Kaffe, te och frukostmackor serveras från klockan 8:30