25 – 29 juni arrangeras en internationell kongress med titeln “Youth Empowerment in the Intangible Cultural Heritage” på Tjörn, och Svenska Unescorådet är medarrangörer. Organisationen IOV ordnar en ungdomskonferens vartannat år och samlar ungdomar från hela världen. Årets kongress belyser folkkonst och immateriellt kulturarv genom föreläsningar, workshops och diskussioner.

Läs mer om kongressen här.