Världsarvskommittén överväger inskription av 36 nya objekt på Unescos världsarvslista vid kommande mötet i St Petersburg 22 juni – 6 Juli. I Världsarvskommittén ingår 21 länder vilka ratificerat konventionen. De möts en gång per år och tar bland annat ställning till nomineringar till världsarvslistan.

Foto: ©UNESCO/Svenska Aerobicder. Drottningholms slottsområde blev Sveriges första värlsarv 1991 

För första gången i sin 40-åriga historia kommer allmänhet och media att kunna följa debatterna genom live-streaming på internet. Arbetsdokument finns redan tillgängliga på nätet (på engelska och franska) och resten kommer i början av juli.

Bland de 36 nominerade finns Hälsingegårdarna i Sverige.

»Läs mer om Världsarvskommitténs möte i St. Petersburg och vilka de 36 nominerade är här.
»Läs mer om Världsarv här.
»Se hela listan över befintliga världsarv här.

Foto: ©UNESCO/. Skogskyrkogården skrevs in på världsarvslistan 1994.