20 – 22 juni anordnas den internationella konferensen Rio +20 om hållbar utveckling. Under konferensens andra dag organiserar Sverige tillsammans med Japan och Unesco, ett ”side event” om Educating for a  sustainable future – utbildning för en hållbar framtid.      

Arrangemanget belyser vikten av fortsatt uppmärksamhet kring utbildning för hållbar utveckling (ESD) även efter FNs årtionde för ESD, som slutar 2014. Bland annat att diskuteras ESDs bidrag till att bygga gröna samhällen och ekonomier. Från Sverige deltar miljöambassadör Annika Markovic.

Unesco lanserar sin nya webb-baserade ”Climate Clearinghouse Change Education”, med hundratals undervisningsmaterial och läromedel om klimatförändringar.

Genom en gemensamt författad artikel inför ”side eventet” och konferensen i Rio har Unescos generaldirektör, Sveriges miljöminister och Japans utbildningsminister slagit ett slag för utbildningens centrala roll i att skapa ett hållbart samhälle. Artikeln publicerades i dagens Sydsvenskan och kommer även publiceras i Brasilien och i Japan.

»Här kan du läsa artikeln.

»Läs mer om Rio+20 här.