Det är oacceptabelt att en av sju kvinnor utsätts för våld någon gång under sin livstid konstaterade Irina Bokova, generaldirektör för Unesco, på Internationella dagen mot våld mot kvinnor i söndags.

Foto: ©Unesco

Dagen uppmärksammades i år bland annat genom en konferens om att motverka människohandel (trafficking) genom utbildning. Konferensen arrangerades av Unesco och Nederländernas Unescodelegation och belyste att utbildning och ökad medvetenhet är grundläggande faktorer för att bekämpa problemet.

Människohandel drabbar årligen 2,4 miljoner människor världen över, 80 procent är kvinnor och 75 procent under 25 år. Runt 160 länder är delaktiga i människohandeln som ursprungs-, transit- eller destinationsland.

Könsrelaterat våld är inte bara en fråga om kvinnor. Sexuellt och könsrelaterat våld drabbar främst kvinnor och flickor – men även män och pojkar faller offer. Det är tydligt att problemet som ligger till grund för våldshandlingarna är ojämlika könsstrukturer i samhället. Både kvinnor och män måste arbeta för att finna lösningar och motverka våld. Attityder om vad som anses maskulint och feminint behöver förändras.

Unesco arbetar för att utmana könsmaktstrukturerna eftersom dessa är de huvudsakliga hindren för att motverka sexuellt och könsrelaterat våld. Genom forskning, utbildning och påverkan vill Unesco öka möjligheterna för beslutsfattare och civilsamhället att finna strategier för att bekämpa våld.

» Läs mer om Internationella dagen mot våld mot kvinnor.

» Läs Unescos rapport Men’s Involvement in the Fight Against Gender-Based Violence.