Som kapacitetsuppbyggnads stöd till sina partnerorganisationer, erbjuder Global Water Partnership (GWP) och Centrum för vattenrätt, politik och vetenskap vid Dundee universitetet i Skottland, stipendier för 30 deltagare att genomföra en modul i internationell vattenrätt, 10 – 21 juni 2013.

Modulen riktar sig till personer som arbetar med vattenresurser och som vill skaffa sig specialistkunskaper inom internationell vatten rätt, och särskilt inom gränsöverskridande vattenproblem i GWP regionerna.