Konferensen, vilken är den åttonde världskonferensen om idrott, arrangeras av Unesco och den Internationella Olympiska Kommittén (IOK) mellan 25 och 27 november i Amsterdam. Omkring 500 personer från regeringar, FN-organ och frivilligorganisationer förväntas närvara på konferensen för att markera idrottens makt som medlare för social och ekonomisk utveckling.

Viktiga diskussionsämnen under konferensen är bland annat värdet av idrotten i det civila samhället, i utbildning och kultur, och framför allt idrottens roll för att stärka familjestrukturer och bygga gemenskap.

Konferensen avslutas med en ungdomssession, som syftar till att visa upp den framgång unga ledare från hela världen har nått genom att använda sport för att stödja samhällsutveckling, fredsbyggande, och social integration.

»Besök konferensens webbplats.
»Läs mer om Unescos arbete med idrotts- och anti-dopingfrågor.