8 mars är det internationella kvinnodagen som uppmärksammar ojämställdhet och kvinnors situation över hela världen. Årets tema är ”Empower Rural Woman – End Hunger and Poverty”. Dagen instiftades 1910, och 1977 antog FN en resolution som rekommenderade ett allmänt firande av kvinnodagen.

Foto: ©UNESCO/Sayyed Nayyer Reza

Internationella kvinnodagen har olika innebörd i olika länder. I många länder har dagen politisk prägel då man fokuserar på kvinnors kamp för lika rättigheter och på den ojämställdhet som råder i samhället. Att öka jämställdheten och stärka kvinnors ställning är ett av FN:s milleniemål, och även om det går stadigt framåt är världen långt ifrån jämställd.
Inom ramen för Internationella kvinnodagen kommer Unescos generaldirektör Irina Bokova inviga konstutställningar i Paris. ”UN Women Sverige” tillsammans med ett femtiotal andra organisationer uppmärksammar dagen på Historiska Museet med bland annat föreläsningar, workshops och fotoutställningar.