Agenda 21  NOW! är en 24-timmars global internetkonferens med deltagare från fem världsdelar och hålls för elever från 14 år – anmäl din skola till konferensen!

Årets tema är ”Revolution – Evolution – Change– Transitions in the 21st century’s societies”.Stora förändringar pågår i världen, uppror och kraven på demokrati i delar av Afrika och Mellanöstern och de snabba demografiska förändringarna i Europa diskuteras. Alla som deltar kan lägga till diskussionsömnen på Agenda 21 NOW!’s interaktiva sidor.

»För mer information om Agenda 21 NOW! klicka här. 

» För att anmäla dig till konferensen, klicka här.