Unescos internationella lärardag firas 5 oktober varje år sedan 1994. Temat för i år är ”Take a stand for teachers!”. Internationella lärardagen lyfter den centrala roll som lärare spelar för god utbildning på alla nivåer och firar de framsteg som gjorts för lärare.

Fram till år 2015 behöver 6,8 miljoner nya lärare anställas för att uppnå universell grundutbildning, som är ett av FN:s millenniemål. Inte bara antal är viktigt: underkvalificerade lärare anställs ibland när behovet av att nyanställa är stort i länder som Angola och Malawi. Totalt behöver 22 000 nya lärare rekryteras i Sverige för att ersätta lärare som slutar och för nya tjänster som tillkommer.

» Informationsblad om internationella lärardagen.

» Se lärardags-firanden runt om i världen, och ladda upp egna arrangemang på Unescos karta över vad som sker den 5 oktober.