Bidra till kampanjen för FNs Interantionella år för vattensamarbete (UN International Year of Water Cooperation) genom att skriva en slogan, på engelska, som fångar kampanjens budskap. Ditt bidrag kan bli officiell slogan för kampanjen! Vinnaren bjuds på en resa till Paris och uppstartsmötet av FNs internationella år för vattensamarbete 2013 på Unescos sekretariat i januari.

Utmaningarna för vattensäkerhet ökar i världen i och med vattenbrist och oroligheter. Inget land kan få bukt på dessa globala utmaningar på egen hand, det kräver internationella vetenskapliga samarbeten. Genom internationella året för vattensamarbete 2013 uppmärksammas att vattentillgångar måste förvaltas och användas med respekt för fred, gemensamma målsättningar och ömsesidig gynna inblandade parter.

Skicka in din slogan senast 15 november, 2012 för att delta i tävlingen. Max 80 tecken.

I vinsten ingår flygresa och övernattning två nätter i Paris i januari 2013.

»Läs mer om tävlingskriterier och deltagande.

»Skicka in din slogan.