Den 4 – 5 oktober arrangerar Sverige och Unesco en paneldiskussion på Unescos sekretariat i Paris. Titeln på arrangemanget är ”Higher Education for Sustainable Development: Rio+20 and beyond” och kommer vara öppen för Unescos medlemsländer och andra berörda aktörer.

Unescoprofessorer inom området utbildning för hållbar utveckling från olika delar av världen kommer att diskutera resultaten och uppföljningen av FN:s senaste konferens om hållbar utveckling (Rio +20) om ESD och högre utbildning. Under paneldiskussioner kommer man bland annat att dela goda ESD praxis och särskilt fokusera på frågan hur universitet som institution kan bidra till att främja en hållbar utveckling. Paneldeltagarna, där professorerna John Holmberg och Lena Neij deltar från svensk sida, kommer också att diskutera bidraget från högre utbildning till FN:s årtionde för utbildning för hållbar utveckling fram till 2014 och därefter.