FNs generalsekreterare Ban Ki-Moon har givit Unesco uppdraget att leda skapandet av en rådgivande styrelse för vetenskapligt arbete mot global hållbarhet. Unescos generaldirektör Irina Bokova garanterar Unescos fulla engagemang i åtagandet.

Initiativet grundar sig på Generalsekreterarens högnivåpanel för global hållbarhet (GSP), och dess rapport om resiliens för framtiden: Resilient People, Resilient Planet: A Future Worth Choosing. Rapporten presenterades i samband med Rio +20 konferensen i juni, 2012.

En hållbar framtid innefattar såväl att respektera miljöns gränser och göra produktions- och konsumtionsmönster mer hållbara, som att utrota fattigdomen och minska ojämlikheten. Rapporten presenterar en holistisk bild på de utmaningar som hållbar utveckling står inför, med klimatförändringar, mat- och energisäkerhet, arbetslöshet och global finanskris.

Unescos roll blir att leda uppföljningen av de vetenskaps-relaterade rekommendationerna i rapporten. Irina Bokova tryckte på vikten av att täcka ett brett spektrum, från grundläggande forskning till ingenjörsvetenskap och teknik, liksom att utöver miljövetenskap även involvera hälso-, jordbruks- och samhällsvetenskap. Styrelsen kommer utnyttja de resurser och den expertis som finns inom FN-systemet och internationella vetenskapsorganisationer.

»Ladda ner rapprten från GSP, Resilient People, Resilient Planet: A Future Worth Choosing.
»Läs ett sammandrag av rapporten.
It is a must read” – Ban Ki-Moon

»Läs mer om Unescos vetenskapsprogram I Sverige.
»Läs mer om samhällsvetenskap på unesco.org.
»Läs mer om hållbar utveckling.