I över 40 år har Unesco firat internationella läskunnighetsdagen genom att påminna världen om att läskunnighet är en mänsklig rättighet och också grunden för all inlärning.

Läs-och skrivkunnighet är inte endast en mänsklig rättighet utan också ett verktyg för personligt inflytande och ett medel för social och mänsklig utveckling. Läs-och skrivkunnighet är en förutsättning för att utrota fattigdom, minska barnadödlighet, bromsa befolkningstillväxten, uppnå jämställdhet och säkerställa hållbar utveckling, fred och demokrati.

För att fira läskunnighetsdagen den 8 september arrangerar Svenska Unescorådet och Skolverket ett seminarium på Armémuseum i Stockholm. Talar gör bland annat representanter från Sida och Svenska Afghanistankommittén.

» Läs Svenska Unescorådets pressmeddelande om läskunnighetsdagen 2012.

Foto: ©Unesco/Niamh Burke