De senaste åren har visat tecken på ökad omfattning attacker mot journalisters säkerhet. Journalisters möjlighet att utöva yttrandefrihet har begränsats genom bland annat hot om åtal, arrestering, fängelse.

FNs handlingsplan för journalisters säkerhet, som godkändes i april 2012, siktar på att skapa en fri och säker miljö för journalister och mediearbetare. Planen utarbetades under ett möte sammankallat av Unescos generaldirektör, med det långsiktiga målet att stärka fred, demokrati och utveckling världen över. Dess åtgärder innefattar bland annat att etablera koordinerade mekanismer mellan aktörer för att hantera frågor relaterade till säkerhet för journalister, samt att bistå länder att utveckla lagstiftning och processer som främjar yttrandefrihet. Handlingsplanen ska även stödja länders insatser för implementering av befintliga internationella regler och principer.

Mellan den 14 och 15 september hålls en konferens på temat journalisters säkerhet i Addis Abeba, Etiopien, som anordnas med stöd från Unesco.

“Every journalist killed or neutralized by terror is an observer less of the human condition. Every attack distorts reality by creating a climate of fear and self-censorship”
Barry James in Press Freedom: Safety of Journalists and Impunity. UNESCO Publications: 2002

» Läs mer om konferensen i Etiopien.

» Läs FNs handlingsplan för journalisters säkerhet.