I över 40 år har Unesco firat internationella läskunnighetsdagen genom att påminna världen om att läskunnighet är en mänsklig rättighet och också grunden för all inlärning.

Läs-och skrivkunnighet är inte endast en mänsklig rättighet utan också ett verktyg för personligt inflytande och ett medel för social och mänsklig utveckling. Läs-och skrivkunnighet är en förutsättning för att utrota fattigdom, minska barnadödlighet, bromsa befolkningstillväxten, uppnå jämställdhet och säkerställa hållbar utveckling, fred och demokrati.

2015 års tema för Läskunnighetsdagen är ”läskunnighet och hållbara samhällen”. Läskunnighet har länge varit ett erkänt medel för hållbar utveckling, samtidigt som andra framgångar inom hållbar utveckling såsom jordbruk och hälsa spelar en avgörande roll inom främjandet av läskunnighet.