10 – 14 september sammanträder Unescos internationella bioetiska kommitté (IBC) på Unescos sekretariat i Paris. Under mötet kommer bland annat olika aspekter av traditionell medicin och icke-diskriminering diskuteras.

IBC skapades 1993 och är det enda globala forumet för reflektioner kring bioetik. IBC består av 36 oberoende experter som följer utvecklingen inom biovetenskap och dess tillämpning, i syfte att säkerställa respekten för människans värdighet och frihet.

De nyckeldokument som är underlag för veckans möten berör bland annat människas rätt till sjukvård och respekt för kulturell diversitet. Dokumenten belyser nya risker och det ansvar som medföljer framstegen inom biomedicinområdet (så som biobanker och traficing av organ).

» Diskussioner och debatter från mötena 11-14 september kan följas live här.

Ladda ner bakgrundsdokumenten:
» Draft Report of IBC on Traditional Medicine and its Ethical implications
» Initial Reflections on the Principle of Non-Discrimination and Non-Stigmatization