Den 15 september firas årligen FNs internationella demokratidag. Temat för i år är demokratiutbildning, en grundläggande faktor för långsiktig och framgångsrik demokratiutveckling.

Se Unescos film om demokrati och den arabiska våren. Franskt tal, engelsk text.

Medborgare i alla länder behöver fullt ut förstå sina demokratiska rättigheter och skyldigheter. FNs generalsekreterare Ban Ki-moon uppmärksammar särskilt vikten av demokratiutbildning för övergångsländer som tagit steget från diktatur till demokrati, där behovet är som störst.

Förverkligandet av demokratiska värden ingår i kärnan av Unescos arbete. Unesco har från start spelat en stor roll i demokratiarbetet, med en konstitution som fastställer demokratiska värderingar om rättvisa, frihet, jämlikhet och solidaritet som grundläggande faktorer för fredsbygge.

”Unescos stödjer arabiska ungdomarnas dröm och de demokratiska planerna hos folket” – ur filmen.