Unescos International Programme for the Development of Communication (IPDC) arrangerade tillsammans med The Rural Media Network Pakistan (RMNP)kapacitetsuppbyggande workshops för studenter och journalister, i avlägsna eller glest befolkade delar i södra Punjab. Totalt genomfördes nio workshops under tre dagar, bland annat med fokus på kvinnliga journalister och rapportering av våld mot kvinnor.

Medan journalister i städer kan lära av kollegor, saknar ofta korrespondenter som arbetar på landsbygden vägledning. Som resultat blir nyhetsbevakning från dessa områden slumpartad och bristande i kvalitén, då majoriteten av journalisterna på landsbygden saknar den kompetens som krävs för att täcka de komplexa frågor som påverkar deras samhälle.

Förutom att förmedla grundläggande kunskaper fungerade workshopsen också som forum för diskussioner om pressfrihet. Tre workshops fokuserade särskilt på att lyfta fram olika former av våld mot kvinnor, såsom hedersmord, gruppvåldtäkter och våld i hemmet. RMNP framhäver att det finns ett stort behov av att exponera våld mot kvinnor i nationella och lokala medier, men att den nuvarande bristen av kvinnliga journalister på landsbygden innebär att rapportering om dessa brott ofta uteblir. Det är därför viktigt att uppmuntra fler kvinnor att komma in i yrket.

»Läs mer om journalistutbildningen i Pakistan.

»Läs mer om IPDC.