Världshavsdagen firas varje år den 8 juni för att belysa havens stora betydelse för vårt dagliga liv.

Trots att haven är en lika viktig faktor som skogen för klimatet, har haven fått långt ifrån samma utrymme i internationella klimatförhandlingar. Därför kommer Unesco under årets upplaga av Världshavsdagen uppmärksamma sambandet mellan hav och klimat. Detta bara några månader innan FN:s stora klimatkonferens COP 21, i december. Världshavsdagen ger en möjlighet att öka medvetenheten om den påverkan som människan har på haven och att mobilisera och ena människor världen runt bakom ett projekt om hållbar utveckling för haven.

världshavsdagen1

Unescos generaldirektör, Irina Bokova, kommer att inviga dagen tillsammans med bland andra Sveriges havs- och vattenambassadör, Lisa Svensson. Dagen kommer att föra samman forskare, representanter från regeringar och civilsamhället för att uppmärksamma havens roll för syreproduktion och klimatreglering samt att mobilisera stöd från det internationella samfundet för en hållbar förvaltning av haven.

Vid slutet av dagen kommer deltagarna presentera sina slutsatser och förslag inför statsöverhuvuden, regeringsrepresentanter, FN-representanter och beslutsfattare, som tar med sig dessa till klimatkonferensen i december.

 

världshavsdagen2

 

Meddelande från Unescos generaldirektör Irina Bokova angående Världshavsdagen