DSC_0030 (2)

Lennart Nordström är nyvald ordförande i styrelsen för UNESCO Institute for Statistics (UIS), som ligger i Montreal, Kanada. Lennart Nordström har en bakgrund som statistikchef på SCB, enhetschef på Sida, minister på Sveriges ambassad i Hanoi, Vietnam och som kommersråd på Kommerskollegium.

Vad är UIS uppdrag?

UIS uppdrag handlar om att ta fram jämförbar statistik för medlemsländerna över utbildning, vetenskap och teknik, kultur och kommunikation. Arbetet handlar också om att synliggöra komplexa utvecklingsfrågor och förbättra kvaliteten på statistiken.

Hur arbetar styrelsen?

Styrelsen är internationellt sammansatt och möts under några dagar en gång per år i Montreal. Irina Bokova, Unescos generaldirektör, utser ledamöterna som inte ska representera ett specifikt land, utan är invalda på grund av sin expertis. Styrelsen beslutar i viktigare frågor som bland annat gäller inriktningen och utvecklingen av statistiken inom Unescos områden. Vi har precis tagit beslut om UIS strategi för perioden 2014-2021.

Varför är statistik viktigt och vad är roligast med ditt arbete?

Statistik behövs för att kunna jobba evidensbaserat och grunda ställningstaganden på fakta. Statistik är grundläggande för att kunna ta goda beslut och påverka utvecklingen i olika frågor. Det är ett oerhört viktigt område som det händer mycket spännande inom. Statistikområdet är ett återkommande tema i mitt liv och jag har arbetat med statistikbistånd som teknisk rådgivare i många afrikanska och asiatiska länder. Att arbeta med statistik är tacksamt och spännande. Utmaningen för UIS framför är dock att tackla den finansiella osäkerheten, som är ett resultat av minskade bidrag från vissa medlemsländer.

Hur ser arbetet ut den närmaste framtiden för UIS?

Givet att finansieringsfrågan kan lösas, är vidareutvecklingen av utbildningsstatistiken det allra viktigaste området. Mer fokus kommer att läggas på utbildningens kvalitet och resultat, på själva lärandet. Då behövs också statistik om förutsättningarna, t.ex. om studiemiljön och lärarsituationen. Statistik om primärskolan kommer förstås att vara viktig även i fortsättningen, men statistik över sekundärskolan och högre utbildning blir allt viktigare. Mediestatistiken behöver bli bättre och frågan om innovationer är spännande. UIS håller på att utveckla sin publicering och vill nå fler i samhället genom att sätta in statistiken i ett sammanhang (”tell the stories”) så att den blir begriplig för människor som normalt inte är professionella statistikanvändare. Det tycker jag är särskilt bra.

Läs mer om UIS här