© Markka from the United Kingdom
© Markka from the United Kingdom

”Grundläggande för demokrati och god samhällsstyrning är att säkerställa att varje journalist kan utföra sitt arbete tryggt och bekämpa straffrihet”, sa Unescos generaldirektör Irina Bokova som deltog i säkerhetsrådets informella evenemang om journalisters säkerhet den 13 december. Evenemanget organiserades av Frankrike och Guatemala. Bland andra Christophe Deloire, generalsekreterare för Reportrar utan gränser, Fatou Bensouda, åklagare vid Internationella brottsmålsdomstolen, David Rohde, undersökande journalist vid Thomas Reuters och Frank La Rue, FNs specialreporter för yttrandefrihet deltog.

Debatterna framfördes inför medlemmarna i FNs säkerhetsråd, FNs medlemsstater, aktörer från det civila samhället och journalister. Alla inlägg uppmärksammade FNs resolution om säkerhet för journalister och straffrihet (United Nations Resolution on the Safety of Journalists and the Issue of Impunity), som FNs generalförsamling antog den 26 november. Utnämningen av den 2 november till den Internationella dagen för att upphäva straffrihet för brott mot journalister, hyllades också av flera medlemsstater. Dagen utnämndes till minne av de två franska journalisterna som mördades i Mali den 2 november 2013.

Deltagarna diskuterade de växande utmaningarna för journalister i konfliktsituationer och staters ansvar för att skydda journalister. ”Mord och försvinnanden är den ultimata formen av censur”, sa David Rohde och väckte frågan om systematiskt våld och hot mot lokala journalister och personer som arbetar med mediefrågor. Internationella brottsmålsdomstolens undersökningar i konfliktländer, lyftes fram som ett värdefullt förebyggande verktyg för att skydda journalister i konfliktsituationer, utveckla varningssystem och motverka våld. Irina Bokova underströk vikten av att samla in bevis på våld mot journalister för att öka medvetenheten och stärka samarbetet för att skydda journalister.

Läs mer här