Den 14 november uppmärksammade Svenska Unescorådet och Vetenskapsrådet gemensamt Världsvetenskapsdagen 2014. Forskare, forskningsfinansiärer, studenter och civila samhället bjöds in till ett seminarium med syfte att arrangera en diskussion och debatt om integrerad forskning och det svenska forskningssystemet. Vid seminariet deltog över 80 personer från olika områden inom forskarvärlden för att diskutera om integrerad forskning är möjligt och om det är eftersträvansvärt som en lösning till globala samhällsproblem.

DSC_1329Inför seminariet togs antologin Hela vetenskapen! Femton forskare om integrerad vetenskap fram och presenterades vid konferensen. I antologin diskuterar forskare om gränsöverskridande forskningens betydelse, relevans och utmaningar i det svenska forskningssystemet. Ett flertal av författarna till antologin deltog i paneldiskussioner under dagen och la fram deras syn på nödvändigheten och hindrena för integrerad forskning.

En rad hinder för integrerad forskning identifierades i diskussionerna, så som att forskningens organisering, meritering och finansiering tenderar att missgynna tvärvetenskap och integrerad forskning. Beatrice Crona, Sveriges unga akademi, beskrev svårigheterna för en tvärvetenskapligt orienterad forskare att meritera sig och göra karriär. Många poängterade dock att förmågan att bedriva integrerad forskning är en akademisk kompetens i sig.

Även frågan om vem som har makten att skapa förutsättningar för integrerad forskning diskuterades och Charlotte Brogren, Vinnova, konstaterade att initiativen för integrerad forskning måste komma från universitetsledningarna, och att departementet behöver ställa tydliga krav på universiteten i denna fråga.

Vill du läsa mer om förutsättningarna och hindren för integrerad forskning så kan antologin Hela vetenskapen! Femton forskare om integrerad vetenskap beställas här >

Här kan du läsa ett referat från Världsvetenskapsdagen >