leifmagnussonI maj 2014 invigdes Unesco LUCS, Lokalt Unescocenter för samverkan, som är placerat vid Mångkulturellt centrum i Fittja. Unescocentret grundades av tre svenska kommuner – Botkyrka, Eskilstuna och Malmö – och syftar till att arbeta mot diskriminering och rasism och för att främja mänskliga rättigheter både nationellt och internationellt. Verksamhetsledare Leif Magnusson berättar här om verksamheten.

Vilken typ av verksamhet bedriver ni på Unesco LUCS?
– Unesco LUCS fokuserar helt på att utveckla och förändra vårt sätt att tänka kring integration. Genom att fokusera på interkulturella perspektiv och dialoger kommer vi att bidra till en ökad social hållbarhet i de kommuner som går med i organisationen samt ge idéer till kommuner, civila organisationer och forskning kring de teman som vi går in i.

Hur fungerar det att arbeta mellan samhället och politiken?
– Det kräver en utvecklad förståelse över de olika roller som finns i samhället. Vi har stängt in kunskap i olika rum som vi vill bryta upp. Vi kommer att jobba i piloter och projekt med ett långsiktigt syfte att skapa hållbara förändringar. Motivationen finns att bidra till lösningar och att dessa lösningar behöver skapas så att kunskap och erfarenheter från politik, civilsamhällets aktörer och forskning kopplas ihop. Det är förstås ingen lätt uppgift men det finns lyckade exempel och de vill vi sprida. Inget projekt inom LUCS kommer att skapas utan att dessa tre dimensioner är inarbetade i problemlösningen.

Vilka resultat hoppas ni på?
– Inom fyra år är målet att vi skapat 20 kunskapsprojekt runt om i landet. Vi började med tre under projektfasen 2012-2014 (maj) men har idag sex ytterligare under uppbyggnad. Flera av dessa är stora och ska fungera som egna mötesplatser för kunskapsutveckling och utbyte. Ett annat resultat är att vi kan skapa hållbara lösningar som kan trycka tillbaka den växande hypersegregationen vi ser i olika delar av landet.

Varför är Unesco en viktig aktör i mångfaldsarbetet?
– Unesco inspirerar främst med sitt starka fokus på mänskliga rättigheter och de konventioner som lyfter fram och ger begriplighet till begreppet kulturell mångfald. LUCS vill använda detta starkare på lokal nivå och omsätta detta till praktiker som utvecklar trygghet och utveckling på stadsdelsnivå. Det finns ett stort behov i vårt samhälle att bryta om det ”Vi och Dom-tänkande” som etablerats och Unesco har ett ramverk som behöver och kan kopplas till lokala utvecklingsstrategier för sammanhållning över kulturella och religiösa gränssnitt.

Läs mer om Unesco LUCS på deras hemsida >