UnescoLUCSlogo_color

Den 9 maj invigdes Sveriges första Unescocenter: Lokalt Unescocenter för Samverkan (LUCS).

Syftet med LUCS är att i samverkan med civila samhället, lärosäten och offentlig sektor utveckla arbetssätt med målet att bidra till att skapa förutsättningar för social jämlikhet och sammanhållning, interreligiös och interkulturell dialog i lokala sammanhang.

Centret ska arbeta med utgångspunkt i Unescos uppdrag att genom utbildning, vetenskap, kultur och kommunikation verka för fred och säkerhet, och särskilt inrikta sitt arbete på att främja interkulturell dialog, verka mot rasism och diskriminering, förebygga konflikter och verka för en socialt hållbar utveckling.

Programmet för invigningen finns här.

Se även Botkyrka kommuns hemsida.