Unescos världskonferens om utbildning för hållbar utveckling (Education for Sustainable Development, ESD) äger rum i Aichi-Nagoya i Japan den 10-12 november 2014. Den markerar slutet för FN:s årtionde om utbildning för hållbar utveckling (2005-2014). Konferensen syftar till att lyfta fram särskilda insatser under åren och viktiga lärdomar under årtiondet samt sätta agendan för det framtida arbetet med ett globalt handlingsprogram för utbildning för hållbar utveckling (Global Action Program on ESD).

268a4be8d3

Konferensen i Aichi-Nagoya hålls tio år efter den stora internationella konferensen i Göteborg, som tydligt visade på Sveriges vilja att aktivt stödja utbildning för hållbar utveckling. När vi närmar oss slutet av FN:s årtionde om utbildning för hållbar utveckling finns ett stort intresse av att lära mer om Sveriges arbete samt ett behov av att formulera svenska perspektiv på hur det kommande globala handlingsprogrammet effektivt kan tillämpas.

På initiativ av Svenska Unescorådet, SWEDESD, WWF Sverige och Den globala skolan arrangeras inför världskonferensen två förberedande seminarier den 3 juni och den 27 augusti. Underlaget från seminarierna kommer att tjäna som stöd till den bedömning och det perspektiv Sverige presenterar under världskonferensen i Aichi-Nagoya i november.

Läs mer om världskonferensen i Aichi-Nagoya: http://www.unesco.org/new/en/unesco-world-conference-on-esd-2014/

Seminarierna

ESD – Call for Action: Den 3 juni hålls ett seminarium  på Uppsala universitet (Blåsenhus). Medverkar gör svenska representanter från ESD-relaterade organisationer. Under seminariet granskas Sveriges ESD-relaterade prestation under de senaste tio åren. Fokus ligger på att lyfta fram insikter, misslyckanden, luckor, löften och att formulera nya perspektiv inför framtiden.

Program 3 juni:

Keynotes ESD Call for Action 3 juni

Anmäl dig via länken:

http://doit.medfarm.uu.se/kurt6220

Making ESD Action Possible: Den 27 augusti hålls en halvdagskonferens på Rosenbads konferenscenter i Stockholm. Svenska politiker, beslutsfattare och forskare diskuterar och utvärderar rekommendationerna från seminariet i Uppsala för att stärka Sveriges ESD-linje från ett inrikes-och utrikesperspektiv.
Mer information om detta seminarium kommer senare.