Den 10-13 juni träffas Unescos internationella råd (ICC) för biosfärprogrammet (Man and the Biosphere Programme) i Jönköping. Rådet, som sammanträder årligen, består av 34 medlemsländer som utses av Unescos generalkonferens. Årets möte blir det 26:e i ordningen och den första gången som mötet äger rum i ett biosfärområde – Östra Vätternbranterna.

MAB-programmet lanserades av Unesco i början av 1970-talet och är inriktat mot de ekologiska, sociala och ekonomiska dimensionerna av förlusten av biologisk mångfald. Programmet fyller många funktioner och bidrar bland annat till att skapa en bättre förståelse för miljön och hur den påverkas av globala förändringar. Med samspelet mellan människan och biosfären som utgångspunkt vill man uppmuntra till tvärvetenskaplig forskning som förenar samhälls-och naturkunskap.

När delegater vid MAB ICC sammanträder i Jönköping i juni kommer bland annat beslutas om nya biosfärområden och den nya strategin för MAB. Initiativ till att bilda biosfärsområden kommer alltid från lokalt eller regionalt håll och bidrar på så sätt till större samverkan mellan vetenskap, lokal kunskap och aktörer på olika nivåer. Rådet beslutar även om satsningar på forskning, internationell samverkan och vilka strategiska hållbarhetsfrågor som ska prioriteras i det framtida arbetet.

Det finns i dag 621 biosfärområdena i totalt 117 länder. I Sverige finns fem biosfärområden: Kristianstads vattenrike, Vänerskärgården med Kinnekulle, Älvlandskapet nedre Dalälven, Blekinge arkipelag och Östra Vätternbranterna.

Evenemang under Biosfärveckan 7-15 juni

Utställning om Sveriges biosfärområden och grön energi, kyrkohistorisk och biologisk utflykt i Hakarps Kyrkby och cykelturer på nya Vätterbrantsleden. Det är några av de evenemang som arrangeras i samband med Biosfärveckan den 7-15 juni.

Fullständigt program finns att hämta här:

Biosfärveckan 7 till 15 juni 2014 Program

Biosfärveckan 7 till 15 juni 2014 Program i miniformat

Ytterligare information finns här:

Om MAB-programmet: http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/ecological-sciences/man-and-biosphere-programme/

Om rådsmötet i Jönköping: http://www.ostravatterbranterna.se/mabicc2014/the-city-municipality-and-region-of-jonkoping/

Svenska MAB-kommittén: http://www.biosfaromrade.org/