850455479f

Unescos generaldirektör Irina Bokova deltog förra veckan i seminariet  ”Staying Together – Dialouge in the Face of Violent Extremism” som organiserades av de svenska och indonesiska permanenta delegationerna till FN och hölls i FNs högkvarter i New York.

Utrikesminister Margot Wallström underströk att de nuvarande spänningarna inte ska ses varken som en konflikt mellan västvärlden och islam eller som en konflikt mellan olika kulturer, utan som konfrontation med extremister. Hon manade det internationella samfundet att fokusera på att bygga tillit mellan och inom samhällen för att skapa vad Unesco brukar kalla en ”fredskultur” och framhöll vikten av att länderna för en inkluderande nationell politik.

”Medan vi nu firar att Unesco fyller 70 år är det angelägnare än någonsin att uppmärksamma det som står i konstitutionen: att vi ska bygga fred i människors sinnen”, sa Irina Bokova.  Hon betonade att en global debatt även måste inkludera lokala dimensioner av extremismen.

”Kulturell mångfald är verklighet och därför måste vi lära oss att förstå varandra för att utveckla uppskattning av andra kulturer”.

I samband med detta tackade hon FNs generalsekreterare för att han lanserat sitt initiativ för global utbildning, ”Global Education First Initiative”.

FNs vice generalsekreterare Jan Eliasson betonade behovet av att upprätthålla de kärnvärden som utgör grunden i våra samhällen, trots dagens osäkerhet i världen. Han pekade på det internationella samfundets ansvar att skydda sina grundläggande principer och uppmanade världens ledare att samarbeta för att minska spänningar och hantera ökande fördomar och intolerans kring kultur och religion.

Unescos generaldirektör träffade utrikesminister Margot Wallström efter mötet. Hon uttryckte sin djupa beundran för det kontinuerliga och ökande stöd som Unesco får av Sverige, i synnerhet genom det samarbetesavtal som nyligen slöts och vilket innebär att svenskt extra-budgetärt stöd till Unesco ökar markant och ges över en fyraårsperiod och till alla områden i organisationens arbete.

Margot Wallström bekräftade Sveriges orubbliga stöd till det viktiga arbetet som Unesco gör för att skapa verktyg för att möta utmaningen med ökande skillnader mellan samhällen, att hitta balansen mellan yttrandefrihet och respekt för kulturella skillnader och att lyfta fram behovet av att engagera världsledare och religiösa ledare över hela världen. Bokova betonade den nyckelroll som utbildning spelar i att hitta nya former för det som kallas ”global citizenship”, dvs hur skolan också ska kunna lära eleverna att bli ansvartagande globala medborgare.

Margot Wallström lovordade organisationen för dess arbete med yttrandefrihet och med att bekämpa extremism genom utbildning och bygga fred.

”Idag har inte extremistiskt våld endast som mål att döda människor utan även att förstöra deras kultur och mänskliga rättigheter, att framställa olikheter som hot och att separera människor beroende på deras tro och ursprung”, sa Bokova. ”Vi ser det i Irak och Syrien, i Nigeria och nu i Frankrike med terroristattackerna tidigare den här månaden. Extremister attackerar skolor, sevärdheter, journalister, lärare och studenter.”

”Vi måste arbeta tillsammans för att avvisa alla fragmenterande krafter”, fortsatte generaldirektören. ”Detta är den viktigaste uppgiften för FN och Unesco, vars 70-årsjublieum vi firar i år.”

”Att göra rätt är inte lätt, och det är därför dialog är så viktigt. Endast genom dialog kan vi dra största möjliga nytta av mänsklighetens mångfald och samtidigt säkerställa respekten för de rättigheter som för oss samman. Vi behöver alla möjligheter för en öppen debatt om hur vi på ett bättre sätt kan göra verklighet av de värderingar och principer som vi alla delar, och det är därför det är så viktigt att mötas”, sammanfattade Irina Bokova.