IMG_1983.JPG

Nu pågår Unescos styrelsemöte i Paris. Amelie von Zweigbergk, Sveriges representant, framförde idag det svenska linjetalet.

I talet gjordes en tydlig markering att press- och yttrandefrihet, och i synnerhet journalisters säkerhet, ligger högt på Sveriges agenda. De brutala morden på journalisterna James Foley och Steven Sotloff lyftes fram och det konstaterades att sedan det senaste styrelsemötet har Unescos generaldirektör fördömt dödandet av 33 journalister.

Ett annat område som rör yttrandefrihet och som togs upp i talet är främjandet och beskyddandet av mänskliga rättigheter på internet. Sverige anser att medlemsstaterna behöver ta itu med den digitala klyftan och arbeta för att öka tillgång till information på internet liksom digital kompetens. Här har Unesco har en viktig roll att spela.

Utvecklingen på Krim när det gäller Unescos mandatområden framfördes som djupt oroande och i talet underströks vikten av att Unesco följer upp den pågående utvecklingen och rapporterar till det kommande styrelsemötet. En annan säkerhetspolitiskt viktig fråga som nämndes är Ebola och det konstaterades att Unesco bör arbeta inom sina mandatområden för att hjälpa till att hantera den akuta situationen.

I talet passade Sverige även på att berömma Unesco för organisationens delaktighet i framställandet av internationella riktlinjer för sex- och samlevnadskunskap. Detta är ett led i arbetet med jämställdhet mellan könen vilket är nödvändigt för en hållbar demokratisk utveckling.

Att möjlighet till utbildning är en mänsklig rättighet och vikten av utbildning av hög kvalitet betonades. Ett lovande projekt som för närvarande pågår är Unescos arbete när det gäller utbildning för hållbar utveckling, och i talet framhävdes att Sverige ser fram emot resultaten från världskonferensen som ska hållas i Nagoya, Japan i november.

Sveriges linjetal i sin helhet (pdf) >