a4019a7039

20-31 oktober hålls Unescos 195:e styrelsemöte. Sverige ingår i styrelsen för perioden 2013–2017 och representeras av Amelie von Zweigbergk. Det här är det andra styrelsemötet sedan Sverige valdes in i styrelsen.

Den 21 oktober höll Sverige sitt nationella inlägg. Amelie von Zweigbergk höll Sveriges linjetal, där bland annat vikten av journalisters säkerhet betonades. Läs mer om linjetalet här >.

Unescos styrelse, i vilken 58 länder finns representerade, möts normalt två gånger per år. Dagordningen på Unescos styrelsemöten speglar till viss del läget i omvärlden. Under mötet förväntas styrelsemedlemmarna bland annat ta beslut om Unescos agerande när det gäller Krim, och hur man ska se till att världsarvet i Jerusalem bevaras. Vilka projekt pågår för att säkerställa att barnen i det krigshärjade Gaza får en säker skolgång, och hur ser vi till att skydda världsarven i Irak från IS härjningar?

Några medlemsländer har lagt fram förslag till nya projekt och priser, som styrelsemedlemmarna kommer att ta ställning till. Vidare kommer Unescos deltagande i det globala ramverket för utveckling efter 2015 att diskuteras, liksom Unescos arbete i Afrika. Även användningen av Unescos namn i olika sammanhang kommer att diskuteras.

Mer om styrelsemötet på Unescos hemsida >
Broschyr om Sveriges deltagande i styrelsen (pdf) >
Sveriges linjetal i sin helhet (pdf) >