logga

I år firar Unescos Konvention om Skydd för och Främjande av Mångfalden av Kulturella Uttryck 10 år, vilket firas idag 21 maj med en konferens anordnad av Svenska Unescorådet, Riksteatern och Kulturrådet. Syftet med dagens konferens är att inspirera nationella, regionala och lokala kulturinstitutioner, konstnärliga högskolor och kulturmyndigheter till nya perspektiv som ska bidra till förändring och utveckling av mångfalden inom kulturområdet. Den 21 maj har FN utlyst till Dagen för kulturell mångfald, dialog och utveckling.

 

Programmet är fyllt av inspiration, utmaningar och nya perspektiv och förhoppningen är att dagen kommer att kunna bidra till förändring och utveckling av mångfalden inom kulturområdet.

 

Här kan du se konferensen live eller i efterhand. Programmet börjar kl 9.30 och avslutas 16.30.

Läs mer om Unesco-konventionen här